Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Polimeri
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. POLIMERI
Realizarea unor compozite inteligente antifoulig cu aplicare in protectia carenelor navelor maritime si testarea privind eficienta antivegetativa in corelatie cu impactul redus asupra ecosistemului acvatic
Tehnologia polimerilor
Modificare polimeri
Elastomeri
 ECOMPUR    

DESPRE PROIECT
 • Denumirea proiectului: Realizarea unor compozite inteligente antifoulig cu aplicare in protectia carenelor navelor maritime si testarea privind eficienta antivegetativa in corelatie cu impactul redus asupra ecosistemului acvatic.
 • Acronim: ECOMPUR
 • Numar contract: 32-169
 • Finanțare: Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Programul 4 - PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
 • Valoarea proiectului : 2.000.000 lei
 • Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe - CNMP
 • Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
 • Durata Contractului: 36 luni - (01.10.2008 - 01.10.2011)
 • Rezumatul proiectului:
 • Proiectul isi propune elaborarea unor tehnologii noi pentru obtinerea de materiale antifouling cu aplicare la protejarea carenelor navelor maritime fara adaos de elemente active biocide, printr-o sinteza speciala a unei matrici polimerice continand atomi de carbon hibridizat sp3-grupari uretan ce va constitui matricea macromoleculara a compozitului de protectie. Prin realizarea unei structuri macromoleculare cu proprietati antifouling proprii, fara adaos de elemente active biocide, se urmareste reducerea la minim a impactului asupra mediului acvatic

PARTENERI
 • Coordonator Proiect
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti Departament Polimeri
  Spl. Independentei 202, sector 6, 060021, Bucuresti
  Director proiect - Ing. Marin Catalina : marin8catalina@yahoo.com
 • PARTENER 1 (P1)
  Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului Subunitatea Institutul National "Grigore Antipa" - Constanta
  B-dul Mamaia nr. 300, RO-8700Constanta 3
  Responsabil P1 - Ing. Piescu Victoria: vpiescu@yahoo.com
 • PARTENER 2 (P2)
  Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica Pescuit si Acvacultura - Galati
  Str. Portului nr. 54, cod postal 800211, Galati
  Responsabil P2 - dr. Ing. Marilena Talpes: icdeapa@icdeapa.ro , talpesmarilena@yahoo.com

OBIECTIVE

OBIECTIVE STIINTIFICE

obiective stiintifice principale:
 1. Elaborarea de tehnologii laborator, pilot, de obținere respectiv asimilare în țară pentru produsele enunțate in titlul proiectului .
 2. Elaborare de tehnologii noi și modernizarea celor existente de obținere a rășinilor de lipiciozitate. Elaborarea de tehnologii de obținere pentru noi clase de rășini compatibile acestor compozite si cu utilizare în condiții de imersiune in apa marina, care sa confere proprietati tehnologice de autoslefuire
 3. Elaborarea de tehnologii de aplicare pentru produsele antifouling elaborate
 4. Elaborare de tehnologii de obținere a auxiliarilor specifici (antioxidanți, plastifianți, extenderi de lanț, catalizatori, etc.).
obiective stiintifice subsidiare:
 1. Efectuarea unui studiu privitor la influenta ce o au asupra mediului inconjurator produsele obtinute prin tehnologiile de obtinere. Studiul se va derula pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului. Rezultatele sale vor influenta decisiv tehnologiile finale;
 2. Efectuarea de activitati de cercetare colaterale - experimentari, testari, caracterizari ale produselor obtinute ;
 3. Elaborarea de documente aferente - caiete de sarcini pentru produsele obtinute documente de omologare, asimilare, transfer tehnologic, asistenta tehnica;
 4. Ducerea de activitati suport - participare la manifestari stiintifice, diseminarea rezultatelor lucrarilor de cercetare, deplasari cu scop de informare;

OBIECTIVE TEHNICE

 1. Modernizarea și retehnologizarea secției de la întreprinderea ce va prelua tehnologia de fabricatie a produselor viitorul producător industrial.
 2. Asimilarea în fabricație în industria româneasca de profil a unor produse, substante, avansate din punct de vedere tehnologic a unor utilaje specifice de prelucrare , a unor ambalaje speciale.
 3. Cresterea portofoliului de tehnologii moderne pentru industria romaneasca;

OBIECTIVE DE MEDIU

Obiectivele stiintifice referitoare la protectia mediului rezulta in mod obiectiv din faptul ca se va lucra cu substante cu proprietati biocide. Acestea au un regim special de utilizare stabilit prin legislatie internationala si presupune pastrarea unor precautii deosebite in ceea ce priveste influenta lor asupra mediului in care sunt utilizate.
 1. Identificarea si cuantificarea aportului de poluanti anorganici si organici generat in mediul marin prin aplicarea izolatiilor pe baza de compozite polimerice cu proprietati antivegetative pe obiective metalice submerse;
 2. Analiza  impactului provocat mediului marin prin receptia poluantilor eliberati in apa marina dupa executia izolatiilor pe baza de compozite polimerice cu proprietati antivegetative;

OBIECTIVE ECONOMICE

 1. Lansarea în producție a produselor care fac obiectul prezentului proiect de cercetare implicit activitate generatoare de profit la producător datorita pretului ridicat si al necesarului de consum mare al acestor produse.
 2. Diminuarea efortului valutar pentru agentii economici prin asimilarea produselor specificate in nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici din industria romaneasca.
 3. Crearea de disponibilități la export - implicit aport valutar la economia națională.
 4. Reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare a navelor de transport si a structurilor imersațe în mediul submarin (conductele de transport, cabluri de comunicatii) prin rezolvarea pe timp îndelungat a problemelor legate de coroziune și degradare datorita microorganismelor ;

OBIECTIVE SOCIALE

 1. Crearea de noi locuri de muncă prin:
  • dezvoltarea capacității industriale ale întreprinderii(lor) industriale ce va(vor) prelua în fabricație aceste produse, prin introducerea în fabricație de noi sortimente
  • dezvoltarea capacităților industriale colaterale (producătoare de rășini, auxiliari, substante active, mașini și utilaje specifice , ambalaje specifice);
 2. Mărirea veniturilor salariale ale personalului secției unitații producatoare ca urmare a creșterea productivității muncii în urma dezvoltarii și modernizarii secțiilor de productie de la intreprinderea preluatoare tehnologiilor de fabricație
 3. Pastrarea locurilor de munca din industria romaneasca prin utilizarea in tehnologiile elaborate a materiilor prime preponderent romanesti

REZULTATE

Faza I - 01.10.2008 - 27.02.2009

Termen de predare 27.02.2009

Studiu documentar avind ca subiect identificarea aspectelor stiintifice, tehnice, de piata, biologice, ecologice si juridice pe care le implica dezvoltarea subiectului proiectului - compozite polimerice cu proprietati biocide.

Rezultate : studiu documentar, raport de cercetare, raport anual
 • CO
  • Studiu documentar referitor la dezvoltarea stiintifico-tehnica de piata, preturi, producatori.
  • Studiu referitor a legislatia in domeniul materialelor biocide..
  • Studiu referitor la metodologia de caracterizare a materialelor de protective (standard, metode) .
 • P1
  • Studiu referitor la ecosistemul marin.
  • Studiu privind caracteristicile fizico-chimice si biologice ale apei Marii Negre.
 • P2
  • Studiu referitor la biotopul din zona Dunarii.
  • Studiu referitor la gradul de poluare - in special ioni grei din materialele antivegetative de
  • protectie ale navelor fluvial - din zona Dunarii de jos (maritime).
  • Studiu referitor la producatorii de material de protective antivegetative, preturi, marci.

Faza a II-a 27.02.2009 - 10 12.2009

Termen de predare 10.12.2009

Lucrari de laborator pentru realizarea de recepturi de compozite polimerice cu proprietati biocide pentru izolatii submarine.Realizarea de mostre pentru test paneluri si imersarea acestora in mediu marin. Verificarea periodica a test panelurilor

Rezultate : studiu, recepturi, mostre, test paneluri,. Referentiale, tehnologie laborator,
 • CO
  • Lucrari de laborator pentru realizare de recepturi.
  • Obtinere de mostre ce vor fi instalate pe test-paneluri si imersare in mediu marin.
  • Inspectare test-paneluri periodic
 • P1
  • Lucrari de laborator pentru identificarea unor elemente active eliberate in apa marina prin aplicarea recepturilor de composite antivegetative.
  • Lucrari experimentale de laborator pentru controlul influentei elemntelor active eliberate in apa marina prin aplicarea recepturilor de composite antivegetative asupra fitoplanctonului si microzoobentosului.
 • P2
  • Studiu referitor la efectul aditiv al elementelor active din compozitii asupra faunei de apa dulce, in special asupra speciilor valoroase economic.
  • Studiul efectului aditiv al elementelor active din compozitia recepturilor asupra speciei ACIPENSER BAERI.

Faza a III-a - 10.12.2009 - 10.12.2010

Termen de predare 10.12.2010

 • Realizare pagina web.
 • Analiza mostrelor realizate.
 • Elaborarea tehnologiei la nivel de laborator de obtinere a compozitelor polimerice cu proprietati antivegetative.
 • Experimentari utilizind recepturile interesante.
 • Lucrari la nivel pilot pentru realizarea de recepturi de compozite polimerice cu proprietati biocide pentru izloatii submarine.
 • Realizarea de mostre pentru test paneluri si imersarea acestora in mediu marin.
 • Verificarea periodica a test panelurilor.
Rezumat Faza a III-a format .pdfFaza a IV-a - 10.12.2010 – 30.09.2011

Termen de predare 30.09.2011

 • Verificarea criteriului geometric, mentinerea proprietatilor tehnologice pentru compozitele obtinute odata cu modificarea scarii de obtinere.
 • Analiza mostrelor realizate.
 • Elaborarea tehnologiei la nivel pilot de obtinere a compozitelor polimerice cu proprietati antivegetative.
 • Ducerea de activitati specifice transferului tehnologic pentru tehnologiile elaborate.
 • Elaborarea documentatiei pentru lansarea de eventuale cereri de brevet.
Rezumat Faza a IV-a format .pdfCOMUNICARI

Marin Laurentiu, Marin Catalina, Talpes Marilena, Tenciu Magdalena, Piescu Victoria
Realizarea unor composite inteligente antifouling, cu aplicare in protectia structurilor metalice imersate in mediu marin si testarea privind eficienta antivegetativa in corelatie cu impactul redus asupra ecosistemului acvatic” Simpozion International editia a V-a “ Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM - Sinaia 29-30 Octombrie 2009


LINKURI

http://www.fao.org


Icechim © 2009-2020 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Proiecte | Colaborari | Publicatii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft